Independence Day of Uzbekhistan
September 2013 | Hotel Borobudur Jakarta
Event ini merupakan event rutin yang diselenggarakan setiap tahun. Dalam Event ini, PSM swara darmagita dipercaya oleh kedutaan besar Uzbekhistan untuk menyanyikan lagu kebangsaan mereka untuk memperingati hari kemerdekaan negara Uzbekhistan.